Back to all Post

Ron Weening benoemd tot erelid op 25 januari 2019

Ron Weening, de eerste vice voorzitter van het Cenootschap had de wens te kennen gegeven het bijwonen van de vergaderingen en andere activiteiten van de stichting te staken. De diesviering wenste hij te benutten voor zijn afscheid. Na een toespraak van de voorzitter Raoul van der Struijk, waarin hij de activiteiten en ontwikkelingen van het afgelopen jaar uiteenzette, gaf hij het woord aan Puck Hulstaert, de oud-voorzitter. Puck memoreerde de oprichting van de stichting en het trouwe bezoek van Ron Weening, die menigmaal de voorzittershamer van hem moest overnemen. Puck bedankte Ron voor al die jaren dat hij zich heeft ingezet voor het Cenootschap en voor hetgeen hij voor de kunst van Rob Cerneüs heeft betekend. Vanwege die bijzondere betekenis en vanwege zijn bijzondere verdiensten heeft het Cenootschap besloten Ron Weening, oud kinderarts, tot erelid van de stichting te benoemen.

Ed Bruijnes, 19 feb 2019.

Add Your Comment