Back to all Post

Puck Hulstaert, voorzitter afgetreden

Als dank voor zijn voorzitterschap van de Stichting Cenootschap gedurende de afgelopen 25 jaren werd Puck Hulstaert namens alle donateurs op 31 augustus 2018 na afloop van de vergadering het Cenootschapsbeeldje geschonken. In successie van de gouden Cenootschap speld, die hij vele jaren eerder voor zijn gewaardeerde werkzaamheden heeft ontvangen, werd hem thans het beeld, door Rob Cerneüs in albast gecreëerd, overhandigd.  De bekende Cenootschapsfiguren zitten gefixeerd aan het ruwe albast. De sculptuur met een fraai reliëf toont een opvallende en prachtige diafanie, waardoor in het ruwe steengedeelte een derde embryo-achtig figuur, de nieuwe episode symboliserend aankondigend, zichtbaar wordt gemaakt.

Ed Bruijnes, secretaris

Add Your Comment