Paravlucht

Rob Cerneüs , 2017 , Monnickendam

2017 – Aan weerszijden van een rivier wordt een contra-directionele vogelvlucht waargenomen. Verondersteld kan worden dat vogels die op zoutwatervissen jagen in een andere richting vliegen dan vogels die op zoetwatervissen jagen. Atypisch is hier het fenomeen dat deze twee speciës visjagers boven beide oevers blijven vliegen. Echter het principe ‘follow the leader’ lijkt hierbij dan meer uitgesproken. E.B.

Gouache op papier-unica.

  • Rob Cerneüs
  • Schilderij
  • Gouache op papier

Add Your Comment